Välkommen till FBMLab - ett ledande life science företag inom extracellulära vesikler. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar med innovativa laboratorieanalyser för både företag och individerOm extracellulära vesiklar

Ett av de framväxande forskningsområdena inom biomedicin är studier av extracellulära vesiklar, som är små membranbundna partiklar som transporterar olika molekyler och signaler mellan celler. EV produceras av alla typer av celler under olika fysiologiska och patologiska förhållanden, och de återspeglar tillståndet och funktionen hos sina ursprungsceller.

EV kan överföra sitt last, såsom mRNA, mikroRNA, DNA och mitokondrier, till mottagande celler och modifiera deras genuttryck och metabolism. EV kan också visa specifika yt-markörer som kan användas för att identifiera deras ursprung och aktiveringsstatus.

EVs kan därför ha en betydande roll i intercellulär kommunikation och reglering av olika biologiska processer, såsom inflammation, immunitet, angiogenes, koagulation och cancerprogression.

EV har också stor potential som biomarkörer för diagnos, prognos och övervakning av terapi vid många sjukdomar och tillstånd, såsom hjärt-kärlsjukdom, autoimmun sjukdom, cancer och neurologiska sjukdomar.

Analys av extracellulära vesiklar

EVs har väckt ökat intresse inom diagnostiken på grund av deras potential som biomarkörer och terapeutiska medel. EVs kan ge värdefull information om hälsotillståndet och sjukdomsstatusen. Till exempel kan EVs avslöja förekomsten och progressionen av tumörer, infektioner, autoimmuna sjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar.

Oavsett om du är intresserad av att utforska rollen för EVs inom grundforskning eller utveckla nya EV-baserade tillämpningar för kliniska eller forskningsändamål kan vi hjälpa dig att uppnå dina mål.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för olika typer av prover (t.ex. blod, urin, saliv, cerebrospinalvätska) och olika fenotyper av EVs.

Studie design

Analys av extracellulära vesiklar (EVs) kan skräddarsys specifikt för varje projekt och ändamål. Efter en första konsultation utformas en specifik flödescytometrisk panel för att detektera specifika undergrupper av EVs som kan vara av intresse.

Vår tjänst erbjuder en omfattande och flexibel ansats till EV-analys, baserat på en första konsultation med klienten. Vi kan utforma en flödescytometrisk panel som kan mäta olika parametrar för EVs, såsom storlek, koncentration, ytmarkörer och intracellulära molekyler (t.ex. DNA och mRNA). Vi kan analysera praktiskt taget vilken typ av biologisk vätska som helst, såsom blod, urin, cerebrospinalvätska (CSF), saliv eller bröstmjölk.

Resultaten av vår EV-analys kan presenteras som en detaljerad rapport som inkluderar grafer, tabeller och statistik. Rapporten kan också inkludera en diskussion om den biologiska betydelsen och implikationerna av resultaten. Vår EV-analystjänst kan hjälpa dig att upptäcka nya aspekter av cell-cell-kommunikation, identifiera nya biomarkörer för sjukdomar eller behandlingssvar och utforska de potentiella terapeutiska användningarna av EVs.

Om du vill veta mer om våra tjänster eller begära en offert, vänligen kontakta oss idag. Vi ser fram emot att arbeta med dig på dina spännande EV-projekt.

Om oss

FBMLab är ett ledande företag inom konsultation och högkapacitetsanalys av extracellulära vesiklar (EV). Vi erbjuder en rad tjänster, från isolering och karakterisering av EV till biomarkörsupptäckt. Med mer än 20 års erfarenhet inom området har vi expertisen och tekniken för att hjälpa dig att utveckla din forskning och tillämpningar inom EV.

Fariborz Mobarrez, PhD, VD, har mer än 20 års erfarenhet av att analysera och använda EV som biomarkörer i både prekliniska och kliniska studier. Innan han startade FBM Lab Konsult 2017 var Fariborz en heltidsforskare vid Karolinska Institutet inom kardiologi och reumatologi. Parallellt med sitt arbete som VD arbetar Fariborz också som universitetslektor vid Uppsala universitet. Fariborz har arbetat med både internationella och nationella projekt inom hjärt-kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

FBM Lab Konsult har samarbetat med olika universitet samt internationella läkemedelsföretag, såsom H. Lundbeck, där FBMLab har ett huvudtjänsteavtal.

Vi är engagerade i att erbjuda högkvalitativ service och om du är intresserad av våra tjänster eller vill lära dig mer om EVs, kontakta oss idag.

Fariborz Mobarrez, VD

Utvalda publikationer

  • Leakage of astrocyte-derived extracellular vesicles in stress-induced exhaustion disorder: a cross-sectional study. Wallensten J, Nager A, Åsberg M, Borg K, Beser A, Wilczek A, Mobarrez F.Sci Rep. 2021 Jan 21;11(1):2009.
  • Electronic cigarettes containing nicotine increase endothelial and platelet derived extracellular vesicles in healthy volunteers. Mobarrez F, Antoniewicz L, Hedman L, Bosson JA, Lundbäck M.Atherosclerosis. 2020 May;301:93-100.
  • Microvesicles from patients with acute coronary syndrome enhance platelet aggregation. Kafian S, Wallén H, Samad BA, Mobarrez F. Scand J Clin Lab Invest. 2019 Nov;79(7):507-512.
  • Microparticles in the blood of patients with SLE: Size, content of mitochondria and role in circulating immune complexes. Mobarrez F, Fuzzi E, Gunnarsson I, Larsson A, Eketjäll S, Pisetsky DS, Svenungsson E. J Autoimmun. 2019 Aug;102:142-149.
  • Microparticles as autoantigens in systemic lupus erythematosus. Mobarrez F, Svenungsson E, Pisetsky DS. Eur J Clin Invest. 2018 Dec;48(12):e13010.

Vänligen fyll i formuläret nedan för att kontakta oss

Namn E-post Meddelande Genom att fylla i vårt kontaktformulär godkänner du att FBMLab sparar de uppgifter du angivit. Detta för att vi ska kunna återkoppla till dig samt erbjuda dig våra tjänster på ett så bra sätt som möjligt.
Skicka in