Introduktionssamtal

Vi inleder med ett telefonsamtal som du bokar själv för att förklara och gå igenom vår tjänst. Samtalet är kostnadsfritt och du bestämmer själv sedan om du vill gå vidare med tjänsten. 

Provtagning

Sedan bokar du en tid för provtagning. I samband med bokningen får du en egen personlig journal sida där du och FBMLab har kontakt på ett säkert sätt.

Resultat

Vi analyserar dina prover och återkommer med en rapport inom 1 vecka samt vart du kan vända dig ifall du vill ha medicinskt rådgivning.